Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

"रंग काय....अन् जीव  काय...
शेवटी  लावायचाय तो  तुम्हालाच...
...
....
मिञांनो...रंगपंचमीच्या शुभेच्छा...

Popular Articles