Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

पहिला मित्र - जर मी या नारळाच्या झाडावर
चढलो तर मला इंजिनीयरींग कॉलेज
च्या मुली दिसतील का रे....???
...
...
दुसरा मित्र - हो .. आणि जर हात सुटला तर
मेडिकल कॉलेज च्या पण दिसतील.

Popular Articles