Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

आईशप्पथ! सग्गळ्या भानगडी आठवतात ...
जेव्हा घरचे म्हणतात...
...
....
२ मिनीट खाली बस तुझ्याशी बोलायचं आहे...

Popular Articles