Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

मुलगा बाबांच्या लग्नाची सिडी बघत असतो...
मुलगा: बाबा... मला तुमच्या लग्नासारख्या माझ्या लग्नात पण आयटम गर्लस् नाचवायच्या आहेत.
आई: हरामखोर...
....
त्या तुझ्या मावश्या आहेत.

Popular Articles