Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

स्थळ - शाळा
मास्तर - तुझा परीक्षेचा सीट नंबर A086957845 आहे…
...
....
गण्या – गुरूजी, २००-३०० रु. जास्त घ्या..पण मला फॅन्सी नंबर द्या..

Popular Articles