Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

बाबा - चंप्या पुन्हा नापास झालास? जरा त्या पिंकीकडे बघ. तिला नव्वद टक्के मिळाले आहेत.
...
....
चंप्या - तिच्याकडे बघत राहिलो म्हणूनच तर नापास झालो.

Popular Articles