Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

झाडावर बसलेला पक्षी फान्दी हलल्या नंतरही घाबरत नाही...कारण त्याचा फांदीवर नाही तर स्वत:च्या पंखावर विश्वास असतो..

Popular Articles