Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

जर तुमच्याकडे दोन नाणी असतील तर...
एका नाण्याची भाकर घ्या आणि एका नाण्याचे पुस्तक घ्या...भाकर तुम्हाला जगविल..तर पुस्तक जगण्याची कला शिकवेल...

- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.

Popular Articles