Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

मास्तर ... बबन्या सांग पाहू तू मोठा झाल्यावर काय करणार?
बबन्या ... लग्न .
मास्तर ... नाही रे बाळा मला म्हणायचंय की तू कोण बनणार?
बबन्या ... नवरा .
मास्तर ... अरे मला असं म्हणायचंय की मोठा झाल्यावर तू काय मिळवणार?
बबन्या ... बायको .
मास्तर ... अरे मुर्खा म्हणजे मोठा झाल्यावर आईबापासाठी काय करणार ?
बबन्या ... सून आननार .
मास्तर ... अरे रताळ्या तुझ्या बापाला तुझ्याकडून काय पाहिजे?
बबन्या ... नातू .
मास्तर ...  देवाऽऽऽऽ अरे भुसनळ्या तुझ्या जीवनात काय अपेक्षा आहेत तुझ्याकडून?
बबन्या ... हम दो हमारे दो ....
...
.....
मास्तर कोमात... बबन्या जोमात....

Popular Articles