Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

लिवर फेल होऊन मेलेल्या दारुड्याला यमराजाने
मृत्युलोकात विचारले, तुझी शेवटची इच्छा काय आहे ?

दारुड्या: पुढील जन्मी मला एकच दात दिलास तरी चालेल, पण लिवर मात्र बत्तीस दे...…

Popular Articles