Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

ऊजेडणारी प्रत्येक सकाळ तुम्हाला दोन पर्याय देऊन जाते, झोपुन स्वप्न पाहत रहा....किंवा ऊठुन स्वप्नाचा पाठलाग करा.....पर्याय आपणच निवडायचा असतो.

Popular Articles