Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

एक ट्रक आणि पोपट यांची धडक होते, पोपट बेशुद्ध पडतो...ट्रक ड्रायव्हर पोपटाला घरी पिंजर्यात ठेवतो...
....
....
पोपट.. शुद्धीवर आल्यावर: आयला जेल? ड्रायव्हर मेला की काय?

Popular Articles