Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

गरज संपली की विचारांना डावलणारी माणसं स्वार्थासाठीच जवळ येतात, परंतु विचारांनी विचारांशी बांधलेली माणसं निस्वार्थीपणे संकटात सुध्दा जवळ येतात....!!!

Popular Articles