Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

मुलगी :- ते जादूचे तीन शब्द बोल ना?
...
....
मुलगा :- ओम् भट स्वाहा...
...
....
मुलगी :- तु सिंगलच मरणार कुत्र्या..

Popular Articles