Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

माफी मागून झालेली चूक सुधारू शकतो पण,माफी मागून तुटलेला विश्वास कधीही मिळत नाही, म्हणून आयुष्यात चुका करा पण कोणचा विश्वास कधीही तोडु नका!

Popular Articles