Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

नवरा- माझ्या छातीत खुप दुखायला लागलय, ताबडतोब अँब्युलस ला फोन लाव…
बायको- हो लावते हां, तुमच्या मोबाईल चा पासवर्ड सांगा!
...
....
नवरा- राहु दे, थोङ बरं वाटतय मला आता...

Popular Articles