Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

एक काळा पाेरगा मेल्यानंतर स्वर्गात गेला...
परी: ...कोण आहेस तू ?
पाेरगा - परीला इम्प्रेस करण्यासाठी: " मी ” TITANIC चा हिरो आहे..
परी: ...TITANIC बुडाली होती .....जळाली नव्हती मुडदया.......

Popular Articles