Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

नवरा: आज आपण बाहेर जेवू गं..
बायको: अय्या... लगेच तयारी करते मी.
नवरा: हो.. तू स्वयंपाक कर, मी अंगणात चटई टाकतो.

Popular Articles