Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

बायको- अहो ऐकलं कां, आपले लग्न लावून देणारे भटजी वारले .
...
....
पती- एक ना एक दिवस त्याला त्याच्या कर्माचे फळ मिळणारच होते...

Popular Articles