Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

गुरुजीः बंड्या तु शाळेत कशाला येतोस?
बंड्याः विद्यासाठी गुरुजी..
गुरुजीः मग तु वर्गात का झोपला होतास..?
बंड्याः काय गुरुजी एकदम सोपं आहे. अहो आज विद्या आली नाही म्हणुन झोपलो होतो गुरुजी...

Popular Articles