Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

कोणत्याही मनुष्याची सध्याची स्थिती पाहून त्याच्या भविष्याची टर उडवू नका,कारण.... काळ इतका ताकदवान आहे की, तो एका सामान्य कोळशालाही हळू हळू हिरा बनवतो..!!!

Popular Articles