Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

पहिल्यांदाच तो अतिशहाना आपल्या सासुरवाडीला गेला होता, गावातल्या पोरांना शहरातल्या बढाया मारत, शाईनिंग  मारत त्याने विचारलं, “तुमच्या गावात काही टाईमपास करायची गोष्ट नाही का ?”
...
....
गावातली पोरं: एक होती पण तुम्ही लग्न करून घेऊन गेलात राव ….

Popular Articles