Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

सर: इंग्रजांनी चंद्रावर पाणी व बर्फाचा शोध लावला आहे. आता सांगा तुम्ही यातून काय शिकला?
...
....
गण्या: सर आता फक्त आपल्याला दारू आणि चकणा घेऊन जायचं आहे...

Popular Articles