Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

Boyfriend- शोना तुझ्या घरचे कसे काय तयार
झाले...??आपल्या लग्नाला.???
Girlfriend- काही नाही फक्त एका प्रश्नाचं उत्तर
दिलं आणि तयार झाले. ...
Boyfriend- कोणता प्रश्न विचारले...
Girlfriend- पोरगं काय करतंय...?
....
......
मी म्हटले पोटात लाता मारतय..!

Popular Articles