Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

एका लग्नात DJ वाला नवरदेवाला विचारतो:- "DJ किती वेळ वाजवायचा आहे?"
...
....
नवरदेव:-"फक्त दारू चढेपर्यंत भाऊ, नंतर आपले मित्र
जनरेटरच्या आवाजावर पण नाचतात."

Popular Articles