Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

गुरूजी: पाण्याचे रेणुसुत्र काय ?
गण्या: H2ch3n3hfbi5h6o8O
गुरूजी: चुक .
गण्या: सर हे गढूळाचं पाणी आहे...
....
.......
गुरूजी सैरावैरा पळत आहेत...

Popular Articles