Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

मानलेली बहीण, मानलेला भाऊ, मानलेले आई - बाबा, काका - मामा मावशी... ही मानलेली नाती चालतात....
...
....
तर मानलेली "बायको" यात काय प्रॉब्लेम?
भावाचा मित्र भावासारखा असतो..
बहिणीची मैत्रीण बहिणी सारखी...
...
....
तर बायकोची मैत्रीण बायकोसारखी का नाही?

Popular Articles