Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

कांदेपोह्याचा कार्यक्रम सुरू असतो...
मुलगा: तुला कसली आवड आहे ?
मुलगी: वाचनाची...
मुलगा: काय वाचतेस ?
...
....
मुलगी : WhatsApp messages...

Popular Articles