Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

कीर्तनाच्या वेळी महाराजांनी सांगितले, 'मृत्यू ही अटळ गोष्ट आहे. या गावातील प्रत्येक माणूस केव्हा ना केव्हा तरी मरणार आहे .' त्यांच बोलणं ऐकून कीर्तनाला जमलेले सर्व श्रोते रडू लागले.
Admin ने मोठमोठ्याने हसायला सुरुवात केली. महाराजांनी  विचारले का हसता?
...
....
admin म्हणाले, मी या गावचाच नाही.
Admin जोमात बाकी जन कोमात...

Popular Articles