Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

लाल रंग बघितल्यावर जनावरे उधळतात,  माणसे शांत उभी राहतात. तुम्हीच ठरवा तुम्ही कोण.

Popular Articles