Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

ज्यांना,भाजीपाला महाग झालाय असं वाटतं, त्यांनी तो खावु नये आणि बोंबलु पण नये.
...
....
आम्ही शेतकरी काजु, बदाम महाग आहेत म्हणुन खातही नाही आणि बोंबलतही नाही.

Popular Articles