Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

जी मुलगी खरे प्रेम करते, ती स्वतःहुन फोन करत असते....
जी मुलगी मिस काँल देते, ती लुटायलाच बसलेली असते...
....
.....
Jago ग्राहक Jago...

Popular Articles