Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

एका ब्रिटीशाने विवेकानंदाना विचारले, सगळे कपाने चहा पित आहेत आणि तुम्ही एकटा असभ्या सारखे बशीतुन चहा पित आहात, कारण काय...?

विवेकानंदांचे उत्तर ऐकुन सभेतील सर्वांनी माना खाली घातल्या. ते म्हणाले " यावेळी जर कोणी नविन माणुस येथे आला तर मी एकटाच माझा अर्ध्या चहाचा कप त्याला देऊ शकतो कारण तुम्ही सर्वांनी तुमचे कप उष्टे केले आहेत."

हि आमच्या भारतीयांची संस्कृती आहे.".....

Popular Articles