Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

आज प्रत्येकजण आपली गाडी झाडाच्या सावलीत लावायची खटपट करतो...
...
.....
पण लहानसं रोपटं लावण्याची खटपट कुणीच करत
नाही..!

Popular Articles