Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

मी माझ्या आयुष्यात प्रत्येक व्यक्तिला किंमत देतो.
"कारण" जे चांगले आहेत ते साथ देतील व जे वाईट असतील ते अनुभव देतील......

Popular Articles