Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

पाेरगी: आई Admin आलाय पण सरबत करायला लिंबू नाही .
आई: काळजी  करु नको, नवीन विम बार मध्ये शंभर लिंबूची ताकद आहे. टाक दोन थेंब.. होऊ दे खर्च..!

Popular Articles