Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

हवामान खात्याचा नवा अंदाज......!!
आधिकमासा मध्ये जावयांना अंगठी केल्यास, यावर्षी चांगला पाऊस ........              
...
....
आपआपल्या  सासुरवाडीस हा संदेश पाठवा..
जमलं तर जमलं...

Popular Articles