Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

आयुष्यातलं पाहिलं वस्त्र म्हणजे लंगोट.
त्याला खिसा नसतो.
शेवटचं वस्त्र म्हणजे गुंढाळलेली पांढरी चादर.
तिला पण खिसा नसतो...
...
.....
तरीही आयुष्यभर माणसे खिसे भरून घेण्यासाठी मरत असतात.

Popular Articles