Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

नाते सांभाळायचे असेल तर चुका सांभाळून घेण्याची मानसिकता असावी ... आणि नाते टिकवावयाचे असेल तर नको तिथे चुका काढण्याची सवय नसावी ...

Popular Articles