Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

आईने आपल्या मुलाला एका मुली बरोबर पाहिले मुलगा घरी आल्यावर आईने विचारले..." मेल्या तुझ्यासोबत ऐवढी सुंदर पोरगी कुणाची?"
मुलगा: पोरगी तिच्या बापाची....पण ....बायको तुझ्याच लेकाची. तिला पटवण्याची आवड मला न्हवती. पण "दोस्त" म्हणले.. "भावा" तिच "वहिनी" पाहिजे. एक सांगतो आई, दोस्ती "कट्टर" तर कुठं पण "टक्कर"... मग काय...
...
....
खराटा तुटेपर्यन्त घरात कड़ी लावून मारला आईने...

Popular Articles