Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

दिवसात तुम्हाला एकही समस्या आली नसेल तर तुम्ही चूकीच्या रस्त्यावरून जात आहात असे समजावे.
-- स्वामी विवेकानंद

Popular Articles