Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

गुरूजी: बंड्या मराठी म्हणीन चा अर्थ सांग..
रसातळाला जाणे म्हणजे काय?

बंड्या: रसा तळाला जाणे म्हणजे मटण वर येणे !
...
....
गुरुजी शाळा सोडुन फरार...

Popular Articles