Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

थंड हवा,
ढगाळ आकाश,
धुक्यात डोंगर आणि
मातीचा गंध,
कड़क चहा,
चिंब भिजायला तयार रहा,
पहिल्या पावसाच्या पहिल्या शुभेच्छा..

Popular Articles