Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

घर्षण केल्याशिवाय रत्न उजळत नाही.त्याचप्रमाणे सातत्याने प्रयन्त केल्याशिवाय व्यक्ती कुशल होत नाही.

Popular Articles