Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

प्रत्येकावर विश्वास ठेवणे हे धोकादायक आणि कुणावरही विश्वास न ठेवणे, हे खूपच धोकादायक होय.
-- अब्राहम लिंकन

Popular Articles