Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

व्हाँट्सप वाणी..

जे जे आपणासी ठावे ll
त्वरित दुस-यांसी पाठवावेत ll
येडे करून सोडावे सकळ जन ।।

Popular Articles