Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

" दहशत '' म्हणजे काय?..
...
....
भर पार्टीत “बायकोचा फोन" म्हटल्यावर जी शांतता पसरते त्यालाच दहशत म्हणतात..!

Popular Articles