Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

उंदिरांची टोळी तलवारी घेऊन धावत होती, रस्त्यात वाघाने विचारलं, का रे? का धावताय? राडा काय आहे?
...
....
उंदिर: आईच्या गावात, तिकडे Admin ने कोणाच्या तरी पोराच्या हातातला वडापाव पळवला आणि
नाव आमच्या वर आलंय...

Popular Articles