Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

जिंकणे म्हणजे नेहमी फक्त पहिला येणे , असे नसते . एखादी गोष्ट पूर्वीपेक्षा जास्त चांगली करणे म्हणजेच जिंकणे होय.
-- टाेनी ब्लेअर

Popular Articles