Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

बदल घडविल्याशिवाय प्रगती होऊ शकत नाही आणि ज्यांना स्वत:च मन बदलवता येत नाही ते कशातच बदल घडवू शकत नाहीत.

Popular Articles